Adultní jedinec Hemorrhois ravergieri

Adultní jedinec Hemorrhois ravergieri