Adultní jedinec Malpolon moilensis

Adultní jedinec Malpolon moilensis